Skjemstadaunet hyttefelt

Planutkastet legges ut til offentlig høring etter plan og bygningslovens § 12-10

Reguleringsendring for Skjemstadaunet hyttefelt (Fjordsyn), offentlig ettersyn

Inderøy kommuneved hovedutvalg Natur behandlet utkast til reguleringsplan for Skjemstadaunet hyttefelt i møte den 09.05.2016, sak 28/16. I utkast til plan utvides plangrensen med en ny hyttetomt samt utviding og flytting av eksisterende tomtegrenser. I tillegg er bestemmelsene endret i forhold til størrelse og antall bygg på den enkelte hyttetomt.

Høringsfristen settes til 1. august 2016.

Uttaleser til planen sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no

Plankart          

Planbeskrivelse                  

Planbestemmelser                     

Saksframlegg PDF document ODT document

Skjema