error_outline
02. desember kl. 15:05

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Meltingen

Reguleringsplan for fv.193 Verrabotn-Meltingen til offentlig ettersyn ( Prestvågelva)

Statens vegvesen har, i samarbeid med Inderøy kommune, utarbeidet forslag til reguleringsplan for fv. 193 Verrabotn-Meltingen (parsell Prestvågelva). (21.03.2017)

Etter avtale med Inderøy kommune og i medhold av PBL §§ 3-7 og 12-10 blir planen lagt ut til offentlig ettersyn.

Alle dokumenter ligger på vegvesens hjemmeside:

http://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fosenvegene/Nyhetsarkiv/reguleringsplan-for-fv.193-verrabotnmeltingen-til-offentlig-ettersyn-prestv%C3%A5gelva

Eventuelle merknader til planen skal sendes til Statens vegvesen Region midt, postboks 2525, 6404 Molde eller firmapost-midt@vegvesen.no

Frist for skriftlige merknader er satt til 8. mai 2017.

Eventuelle spørsmål om prosjektet kan rettes til Christian Hohl på tlf. 90 61 85 52 eller til e-post:

christian.hohl@vegvesen.no

 

 

 

Skjema