error_outline
25. januar kl. 15:27

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Gjenbrukstorg

INNHERRED RENOVASJON

REGULERINGSPLAN FOR GJENBRUKSTORG INDERØY

I henhold til Plan og bygningslovens § 12- 10, legges utkast til reguleringsplan for Gjenbrukstorget Inderøy ut til offentlig høring.

Planområdet er lokalisert til Røvika på Utøy og omfatter nytt renovasjonsanlegg med ny adkomst fra f.v. 755. I tillegg er det regulert inn grønnstruktur med vegetasjonssone rundt renovasjonsanlegget.

Høringsfristen settes til 10. april 2016. Uttalelsen sendes Inderøy kommune Vennalivegen 7, 7670 Inderøy  eller til postmottak@inderoy.kommune.no

 

Spørsmål kan rettes til Inderøy kommune ved postmottak@inderoy.kommune.no   eller til Kristin Volden tlf. 74 12 42 81

Plankart 1. gangs behandling          Reguleringsbestemmelsene      Planbeskrivelse      Samlet saksframlegg  Illustrasjonsplan

Skjema