error_outline
21. januar kl. 15:23

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Jekthaugen bilde

Reguleringsplan for Jekthaugen ( Sandvollan) -behandling etter høring

Inderøy kommunestyre vedtok med hjemmel i Plan og bygningslovens § 12-12 reguleringsplanen for Jegthaugen på Sandvollan 

I reguleringsplanen for Jekthaugen er det lagt til rette for 5 nye hytter samt parkering og grønnstruktur.

Plandokumentene kan lastes ned fra følgende lenker:

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Sluttbehandling PDF document ODT document

Vedtaket kan i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 jfr. også forvaltningslovens kap VII påklages til overordnet myndighet. En klage fremstilles skriftlig og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning eller innløsning må fastsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen jfr. plan og bygningslovens kap. 15 . Evt krav fremstettes skriftlig og rettes til Inderøy kommune.

 

Skjema