error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Reguleringsplan for ny gang- /sykkelveg langs fv. 229, Lyngstad skole - Trøakorsen

Inderøy kommunestyre har 16.06.2014 vedtatt reguleringsplan for ny gang-/sykkelveg mellom Lyngstad skole og Trøakorsen.

Planen omfatter også omlegging av fv. 229 med ny kulvert/bru over Byaelva.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jfr. også forvaltningslovens kap. VI, påklages til overordnet myndighet. Eventuell klage må framsettes skriftlig, og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen tre år fra denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningsloven kap. 15. Eventuelle krav framsettes skriftlig og rettes til Inderøy kommune.

Planbeskrivelse        Plankart      Reguleringsbestemmelser     Samlet saksutredning.pdf

 

Skjema