error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Reguleringsplan for Skjemstadaunet hyttefelt - kunngjøring av vedtak.

Kommunestyret har 19. mars 2012  vedtatt reguleringsendring av Skjemstadaunet hyttefelt (Skjemstadmarka)

Planområdet ligger sør for Skjemstadaunet boligfelt, på eiendommen gnr. 85 bnr. 7, mellom fv. 229 og Skjemstadvatnet. I ny reguleringsplan er det godkjent en ekstra hyttetomt, slik at antallet økes fra 22 til 23 tomter.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jfr. også forvaltningslovens kap. VI, påklages til overordnet myndighet. Eventuell klage må framsettes skriftlig, og sendes Inderøy kommune innen 13. april 2012.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen tre år fra denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningsloven kap. 15. Eventuelle krav framsettes skriftlig og rettes til Inderøy kommune.

Plankart     Planbeskrivelse    Vedtak    Reguleringsbestemmelser    Kartlenke

Skjema