error_outline
23. januar kl. 14:26

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Tjuvholet steinbrudd

Reguleringsplan for Tjuvholet steinbrudd - Kunngjøring av vedtak

Kommunestyret i Inderøy har i møte den 15.06.15 vedtatt reguleringsplan for Tjuvholet steinbrudd.

Området ligger sør for Røssheia, ca. 6 km vest for Mosvik sentrum og ca. 1,5 km nord for fra fv. 755.

Plandokumentene er tilgjengelig på følgende lenker:

Plankart    Vedtak    Reguleringsbestemmelser   Planbeskrivelse

Vedtaket er i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 og kan påklages etter forvaltningslovens kapittel VI.  Eventuelle klager sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen 3 år fra kunngjøring av vedtaket, jfr. plan og bygningslovens kapittel 15. Kravene må sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy, eller til postmottak@inderoy.kommune.no.

Skjema