error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Vikan hyttefelt , vedtatt

Kunngjøring av vedtak

Reguleringsplan for Vikan hyttefelt II i Inderøy kommune.

Inderøy kommunestyret vedtok i møte den 12.12.2016 reguleringsplanen for VIkan, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12.

 

 

Planområdet er lokalisert til Vikanmellom Kjerknesvågen og Sandvollan og omfatter 39 nye hyttetomter, ny adkomstveg og småbåthavn for 30 båter.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og forvaltningslovens kap VI påklages til overordnet myndighet. En klage fremstilles skriftlig og sendes Inderøy kommune innen 3 uker fra denne kunngjøringen.

Krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens kap. 5. Evt. krav framsettes skriftlig til Inderøy kommune.

Plankartet

Planbestemmelsene

Planbeskrivelsen

Saksframlegg med vedtak

Skjema