error_outline
17. september kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Reguleringsplan for Vinjesjøen i Mosvik - Kunngjøring av vedtak.

Inderøy kommunestyre har 19. mars 2012 vedtatt privat forslag til reguleringsplan for Vinjesjøen (gamle Mosvik samvirkelag)

Inderøy kommunestyre har 19. mars 2012 vedtatt reguleringsplan for Vinjesjøen.

Planområdet ligger i Mosvik sentrum og omfatter ca. 1,3 daa av gnr. 318 bnr. 23 beliggende mellom fv.192 og sjøen. Reguleringsplanen åpner for å rive gamle Mosvik samvirkelag, og å bygge fire bolig-/fritidsboliger i rekke.
 
Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jfr. også forvaltningslovens kap. VI, påklages til overordnet myndighet. Eventuell klage må framsettes skriftlig, og sendes Inderøy kommune innen 13. april 2012.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes innen tre år fra denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningsloven kap. 15. Eventuelle krav framsettes skriftlig og rettes til Inderøy kommune.
 
 

Skjema