error_outline
26. november kl. 13:41

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Private planforslag

Grunneiere rettighetshavere og andre interesserte kan fremme forslag om privat regulerings- eller bebyggelsesplan f.eks i utbyggingssaker.

Dispensasjon fra gjeldende planer

Ved bygge- og fradelingssaker som ligger utenfor rammene av vedtatte arealplaner, kan det søkes om dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven kap. 19.

Oversikt over alle reguleringsplaner.

Oversikt over vedtatte reguleringsplaner i Inderøy og Mosvik kommune.

De nyeste planene er også tilgjengelig via Kommunekart. Etterhvert blir hele planarkivet tilgjengelig her.