error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Skolebesøk i Finland

Rektorgruppa på skolebesøk i Finland

Inderøy kommune har, gjennom Nordplus Junior, søkt og fått midler til å gjennomføre et samarbeid med en svenskspråklig skole i Finland i 2015-2016.

Tema for samarbeidet er god ledelse i skolen; i klasserommet og overordnet.

http://siu.no: Nordplus junior er Nordisk ministerråds utdanningsprogram for støtte til samarbeid innenfor barnehage- og skolesektoren i Norden og Baltikum. Programmet gir for eksempel støtte til mobilitet for elever og lærere, samt prosjekt- og nettverkssamarbeid. Målet til Nordplus junior er å styrke og utvikle samarbeid, samt å skape nettverk av barnehager, grunnskoler og videregående skoler fra de deltakende landene. Dette vil føre til en økt utvikling av kvalitet og fornyelse i sektoren.

 

Tirsdag 29.09 til fredag 02.10 var rektorgruppa, oppvekstfaglig rådgiver og assisterende rådmann på skolebesøk utenfor Helsinki. Vi besøkte en svenskspråklig skole i Grankulla kommune, Hagelstamska skolan, 15 km vest for hovedstaden. Kommunen har ca. 9300 innbyggere og har ca. 38 % svenskspråklige innbyggere.

 

Hagelstamska skolan, en ungdomsskole med 335 elever og 45 ansatte, er sammenbygd med et gymnas med ca. 300 elever. Ungdomsskolen og gymnaset samarbeider om kantine og noen praktiske rom/arealer, men hadde ikke utviklet det faglige samarbeidet i særlig grad.

 

Den finske skolen legger stor vekt på de praktiske og estetiske fagene, og dette kom tydelig fram under skolebesøket. Hagelstamska skolan hadde flotte rom/areal generelt - og spesielt gjaldt det for følgende fag; musikk,  billedkunst, sløyd, handarbeid og skolekjøkken. Skolen satser også på IKT.

 

Vi gleder oss til gjenbesøk fra Hagelstamska skolan våren 2016.

 

(Foto: Rita Gjestad Aarnes)

Skolen
Skolen
Kunst og handverkrom
Kunst og handverkrom
Sløydrom
Sløydrom
Musikkrom
Musikkrom
Klasserom
Catharina Sunesdotter og Randi Tessem

Skjema