error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Arbeidsrettet kurs - renhold og smittevern

Her finner du informasjon om Innherred-kommunenes arbeidsrettede kurs for innvandrere innen renhold og smittevern. Kurset er støttet av IMDi (integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

Dørhåndtak_renhold.jpg

 

Bakgrunn for kurset

Kurset er utviklet som en del av Innherred-kommunenes samarbeid innen integrering.

Det var allerede et rekrutteringsbehov for flere renholdsoperatører før COVID19. 

I forbindelse med utbruddet av COVID19 i Norge i 2020, fikk vi tilbakemelding fra kommuner og næringsliv om et økt behov for tjenester innen renhold og smittevern.

Samtidig er dette et yrke det er mulig å få jobb innenfor uten å ha bestått yrkesfagutdanning på videregående skole.

Ved oppstart av kurset høsten 2021 melder både kommunale renholdstjenester og private renholdsbyrå om stor mangel på kompetent arbeidskraft i bransjen.

Dette gjør opplæring i renhold attraktivt for en del voksne innvandrere som står utenfor både arbeid og utdanning.

 

Beskrivelse av kurset

Kurset varer i 15-16 uker. Kurset består av 2 dager teori/yrkesnorsk og 3 dager praksis pr uke.

Kursdager er mandager og fredager. Praksisdager tirsdager, onsdager og torsdager.

 

Kursarrangør er Levanger voksenopplæring, som har erfaring fra tidligere kurs i renhold for denne målgruppa.

Deltakerne kommer fra en av Innherreds-kommunene, med en reisetid på maksimalt 35-40 minutter med tog tur/retur Levanger.

Tidsrammen for kursdagene er tilpasset togrutene. Kursarrangør har egen minibuss som henter/bringer kursdeltakerne mellom stasjonen 

og kurslokalene.

 

Kursmodellen gir kort vei mellom teori og praksis. Læremateriellet utvikles og presenteres ut fra elevenes læreforutsetninger.

På kursdagene vil kursarrangør benytte demonstrasjon av utstyr, rollespill, bilder, videoer, quizer m.m. 

Elevene skal koble teori og praksis sammen, gjennom å ta med bilder, videoer og notater fra praksis inn i teoridagene.

Erfaringene fra praksis blir en viktig del av grunnlaget for gruppearbeid og norsktrening på teoridagene.

 

Samtidig tar kursplanen utgangspunkt i læreplan i renholdsoperatørfaget: Læreplan i renholdsoperatørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (udir.no) 

Det er et viktig mål for prosjektet at deltakelse på kurset kan bli en del av deltakers realkompetansevurdering,

dersom deltaker fram i tid ønsker å ta fagbrev i renholdsoperatørfaget.

 

 

Mentoring som metode i praksis

Deltakerne har praksis 3 dager i uka. Praksis foregår ute i arbeidslivet, i enten kommunale eller private renholdstjenester.

Hver deltaker har en fast mentor som de følger på jobb. 

Deltakerne følger mentors arbeidstider og skal utføre de samme oppgavene som mentor gjør.

 

Opplæringen foregår ved at mentor demonstrerer, instruere, veileder og forklarer arbeidsoppgavene for deltaker,

samtidig som deltaker utfører oppgavene. Mentoringen foregår etter teorier for opplæring gjennom "Mesterlære".

 

Alle praksisplasser og mentorer følges opp tett av kursarrangøren.

Ansvaret for oppfølging av praksisplasser og mentorer er lagt til kursarrangørens praksiskoordinator.  

Praksiskoordinator samarbeider med ansvarlige for opplæring i teori/yrkesnorsk og med prosjektleder underveis i utprøvingen av dette kurset.

Undervisningen på teoridagene vil underveis bli tilpasset tilbakemeldinger og innspill fra både deltakere og mentorer.

 

Mål for kurset:

  • Kurset skal gi deltakerne kunnskap og opplæring i arbeidsoppgavene til renholdsoperatører.
  • Kurset skal bidra til at deltakerne styrker sine muligheter i arbeidslivet.
  • Kurset skal også gi deltakerne kunnskap om regler og plikter i arbeidslivet.
     

Vi ønsker med dette kurset å gi deltakerne god opplæring i renhold og smittevern.

Målet med kurset er at deltaker skal bli attraktive arbeidstakere for renholdsbransjen.

Deltakerne får etter endt kurs dokumentasjon på kursdeltakelse.

Praksiskoordinator og prosjektleder vil også jobbe for å etablere avtaler med relevante arbeidsgivere før kurset avsluttes.

Dette for å gi deltaker mulighet for en utvidet periode med arbeidstrening eller en avtale om arbeid etter endt kurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjema