error_outline
24. september kl. 08:13

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Retningslinjer for disposisjonsfond

Disposisjonsfond Inderøy 2020 disponeres av formannskapet innenfor økonomiske rammer og føringer gitt av Inderøy kommunestyret, jfr. budsjett og økonomiplan.

·        Fondet benyttes til finansiering av utredninger, prosjekter og eventuelt materielle anskaffelser som understøtter intensjonen og målsettingen med Inderøy 2020.

·        Fondet kan benyttes i kombinasjon med andre fond og annen finansiering dersom dette faller naturlig.

Etter gjeldende retningslinjer er det formannskapet som beslutter disponeringer fra fondet.

Satsningsområder/delprosjekter:

  • Mulighetenes Landbruk
  • Nærings- og industriutvikling
  • Kulturløft Inderøy
  • Omdømmebygging
  • Opplevelse og reiseliv
  • Sentrumsutvikling Straumen
  • Stedsutvikling Sandvollan
  • Stedsutvikling Mosvik sentrum
  • Infrastruktur og fibersatsing

Skjema