A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Retningslinjer

Inderøy Kommunes kulturstipend for ungdom

Retningslinjer

 

§ 1 FORMÅL

Inderøy kommunes kulturstipend for ungdom skal tildeles ungdom som har markert seg med spesielle ferdigheter eller fordypning på et område innenfor det utvidede kulturbegrepet. Stipendet skal stimulere til videre innsats og utvikling på dette området.

§ 2 STIPENDIET

Kulturstipendiet er et pengebeløp og utdeles sammen med diplom og blomster samt et skriv med begrunnelse for tildeling. Beløpets størrelse avklares i kommunestyrets budsjettmøte.

§3 TILDELING

Stipendiet skal tildeles en eller flere ungdommer, en gruppe eller en organisasjon bestående av ungdom som har tilknytning til Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk gjør begrunnet vedtak om tildeling. Det kan tildeles inntil to kulturstipend hvert år.

§ 4 UTLYSING

Stipendiet kunngjøres på kommunens hjemmesider og i andre media. Forslag kan fremmes fra enkeltpersoner og organisasjoner. Personer og organisasjoner kan også selv søke om stipendiet. Tildeler kan selv også foreslå kandidater. Forslagsfrist er 1. oktober. Alle forslag er hemmelig.

§ 5 OVERREKKELSE

Overrekkelse ved ordføreren skjer i forbindelse med Ungdommens kulturmønstring eller ved en annen høvelig anledning.

Vedtatt i kommunestyret - 18.03.2013

Skjema