error_outline
26. januar kl. 16:46

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kommuneplanens samfunnsdel

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2016- 2025 - oppstart

I henhold til Plan- og bygningslovens § 11-12 meldes oppstart av revidering av kommuneplanens samfunnsdel.

Inderøy kommunestyre vedtok i møte den 29.04.16 å starte opp revidering av kommuneplanens samfunnsdel for 2016-2025.

Formålet med revideringen er å oppdatere planen i forhold til dagens situasjon innenfor kommunens innsatsområder og tjenester.

Viktige innsatsområder blir bolyst, næringsutvikling og folkehelse samt se på framtidige oppvekst- og helsetjenester.

Frist for innspill til planarbeidet settes til 20.august 2016.

Innspillene sendes Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no

Skjema