error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Vintervei

Revisjon av Handlingsplan for trafikksikkerhet

Det varsles om oppstart av revisjon av trafikksikkerhetsplan. Dette er en temaplan hvor kommunen prioriterer tiltak for å bedre trafikksikkerheten i kommunen. Herunder belysning, nedsatt fartsgrense, gang- og sykkelveger mv.

Kommunen ber nå om at alle som har registrert usikre strekninger og/eller har forslag til tiltak for å bedre situasjonen sender innspill til kommunen om dette!

Spørsmål kan rettes til Inderøy kommune v/ Kristin B. Denstadli tlf. 74 12 42 96.

 

Frist for innspill og merknader er satt til 27.01.2018.

Innspill merkes med plannavn og sendes skriftlig til Inderøy kommune, Vennalivegen 7, 7670 Inderøy eller til postmottak@inderoy.kommune.no

Skjema