error_outline
23. januar kl. 14:26

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Planleggingsdag 12.august

Alle ansatte i Inderøybarnehagen var "samlet" for en felles planlegginsdag.
Vi var samlet gjennom både Teams og noen i Akset, og med Covid 19 og smittevernhensyn godt ivaretatt, så fikk vi en faglig interessant og veldig aktuell innføring i profesjonell klokskap.
Profesjonell klokskap utvikles når man både bygger yrkesutøvelse på kunnskap man har fått tilgang til gjennom utdanning og forskning, og på den praksisrelaterte kunnskapen man utvikler gjennom erfaring fra å håndtere praktiske og moralske utfordringer.
Det er ulike kjennetegn på utøvelse av profesjonell klokskap, og vi fikk en god og grundig gjennomgang i hva dette betyr for vår egen praksis og profesjon.
En fin og lærrerik dag, til god nytte ift videre utviklingsarbeid og kompetanseheving på barnehagen.


https://www.facebook.com/Eirik.J.Irgens.2Work/photos/a.107473249602722/1095362427480461/

Planleggingsdager 2020/2021

Barnehagen har 5 planleggingsdager og 1 tilretteleggingsdag i løpet av ett barnehageår og da er barnehagen stengt.
Disse er:
03.08.20: Tilretteleggingsdag
12.08.20: Felles planleggingsdag

23.11.20: Felles planleggingsdag
04.01.21: Intern planleggingsdag
19.03.21: Felles planleggingsdag
14.05.21: Intern planleggingsdag