error_outline
19. april kl. 14:22

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Røra Barnehage

Røra barnehage

Røra barnehage ligger sentralt plassert på Lensmyra, ca 800 meter fra Røra skole. I forbindelse med sammenslåinga med Lensmyra barnehage, flyttet Røra barnehage inn i nye lokaler i 2004. Barnehagen har 88 plasser fordelt på 3 avdelinger.
Kontaktinformasjon:

Styrer Anita Singsaas
Telefon: 95 80 50 64
anita.singsaas@inderoy.kommune.no

Tonetrall  90 29 99 17

Ole bolle1  48 01 23 52

Olle bolle 2  47 69 01 84 

Soltrall  48 01 22 88

Planleggingsdag 12.august

Alle ansatte i Inderøybarnehagen var "samlet" for en felles planlegginsdag.
Vi var samlet gjennom både Teams og noen i Akset, og med Covid 19 og smittevernhensyn godt ivaretatt, så fikk vi en faglig interessant og veldig aktuell innføring i profesjonell klokskap.
Profesjonell klokskap utvikles når man både bygger yrkesutøvelse på kunnskap man har fått tilgang til gjennom utdanning og forskning, og på den praksisrelaterte kunnskapen man utvikler gjennom erfaring fra å håndtere praktiske og moralske utfordringer.
Det er ulike kjennetegn på utøvelse av profesjonell klokskap, og vi fikk en god og grundig gjennomgang i hva dette betyr for vår egen praksis og profesjon.
En fin og lærrerik dag, til god nytte ift videre utviklingsarbeid og kompetanseheving på barnehagen.


https://www.facebook.com/Eirik.J.Irgens.2Work/photos/a.107473249602722/1095362427480461/

Planleggingsdager 2020/2021

Barnehagen har 5 planleggingsdager og 1 tilretteleggingsdag i løpet av ett barnehageår og da er barnehagen stengt.
Disse er:
03.08.20: Tilretteleggingsdag
12.08.20: Felles planleggingsdag

23.11.20: Felles planleggingsdag
04.01.21: Intern planleggingsdag
19.03.21: Felles planleggingsdag
14.05.21: Intern planleggingsdag