Kartbilde

Røra fabrikker - Høring om utsatt frist for å oppfylle krav i utslippstillatelse

Røra fabrikker søker om utsatt frist til 1.9.25 med å oppfylle krav i gjeldende utslippstillatelse. Dette innebærer ca. 2 ½ års utsettelse med å oppfylle utslippskrav i tillatelse av 2021. Høringsfrist 25.8.22.

Røra fabrikker, Inderøy kommune, søker om utsatt frist til 01.09.2025 med å oppfylle krav i gjeldende utslippstillatelse. Dette innebærer ca. 2 ½ års utsettelse med å oppfylle utslippskrav i tillatelse av 2021 og at deler av vaskevann fra fabrikken vil gå urenset ut.

Det er planer om å etablere ny næringsmiddelindustri (Ytterøy kylling) på Lensmyra næringsområde i Inderøy kommune, og det utredes muligheter for et felles renseanlegg som også kan ta imot prosessavløpsvannet fra Røra Fabrikker. Dette kan da være et bedre alternativ med flere synergieffekter sammenlignet med dagens planer, som er å bygge om eksisterende Røra RA for å ta imot prosessavløpsvannet fra Røra Fabrikker. Det skal utføres midlertidige tiltak (for utslipp til vann og lukt) i de 2 ekstra årene det tar før fullrensning kan blir utført.

Statsforvalteren er spesielt interessert i informasjon om andre planlagte aktiviteter som kan påvirke økosystemene eller andre lokale forhold som bør tas hensyn til når søknaden avgjøres knyttet til helse og miljø, grunnforurensning, reguleringsplaner, interesser i området, naboer eller annet.

Link til søknad om utsatt frist her.

Høringssvar kan sendes innen 25.8.22 til Statsforvalteren i Trøndelag;

Adr: Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller

E-post: sftlpost@statsforvalteren.no 

Skjema