error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
SAmmenslåing

Røra skole og barnehage, en enhet fra 01.10.08

Fra 01.10.08 ble Røra skole og Røra barnehage slått sammen til en enhet.

Røra:

Røra var en periode (1907 - 1962) en egen kommune. Ved den store kommunesammenslåingsprosessen tidlig på 1960-tallet, ble Røra, Sandvollan og Inderøy slått sammen til en kommune, Inderøy. Røra er den sørøstlige delen av kommunen. I sør grenser Røra til Verdal og i nord til Steinkjer, nærmere bestemt Sparbu. Røra skole og barnehage ligger sentralt til, like ved E-6 og jernbanen. Røra ligger midt mellom Mære og Stiklestad og det finnes en rekke historiske minnesmerker her. Den gamle ferdselsåren, Kongeveien, ligger noe høyere opp i terrenget enn der dagens hovedferdselsåre, E-6, går. Langs den gamle ferdselsveien er det funnet noen mindre funn fra gamle bosetninger.

Røra barnehage:

Røra barnehage ligger på Lensmyra, ca 800 m fra skolen, like ved idrettsanlegget. Røra barnehage ble åpnet i 1980. I 2004 flyttet Røra barnehage inn i nye lokaler i forbindelse med sammenslåing med Lensmyra barnehage. Nå har Røra barnehage  54  plasser fordelt på 3 avdelinger: Olle bolle:0 - 2 år, Tonetrall: 3 - 5 år og Soltrall: 3 - 5 år.

Røra skole: 

Røra skole er en fulldelt barneskole med 134 elever og ca 20 ansatte. Antall elever på de ulike klassetrinnene varierer fra 15 til 28. I løpet av høsten (november) vil et omfattende oppgraderingsarbeid på skolen være ferdigstilt. Da vil det være montert en heis i 3 etasjer og et moderne ventilasjonsanlegg vil være på plass. I tillegg vil det bli ett ekstra grupperom, ny trapp etc.

SFO:

Skolefritidsordningen er et tilbud til elever fra 1. til 4. klasse som har behov for tilsyn før og etter skoletid. Dette skoleåret er det 32 elever ved Røra skoles SFO.

Skjema