A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Røra skole

Røra skole

Røra skole ligger sentralt like ved E6 i Inderøy kommune og huser ca 110 elever på 1. - 7. trinn.

Skolen ligger i et nærmiljø med mange muligheter.

 

Kontaktinformasjon:

 

Rektor:

Ann Kristin Gamlemshaug, 47 45 96 57

Ann.Kristin.Gamlemshaug@inderoy.kommune.no

 

 

Personalrom/IKT 94 01 37 98

Arbeidsrom/tur 94 01 37 96

 SFO 90 24 74 25

Skjema