Kompetanse for mangfold_432x324

Sakshaug skole er på veg!

Det var konklusjonen da vi presenterte våre erfaringer fra Kompetanse for mangfold på avslutningssamling 13. januar. 

Se mer på Nord universitet (HiNT).

Sakshaug skole sin prosjektplanen går ut våren 2016, så vi fortsetter å arbeide med våre målsettinger:

Hovedmål

  • Sikre et godt utdanningsløp for alle barn og unge i Inderøy kommune
  • Utvikle kollektiv helhetstenkning rundt minoritetsspråklig elever

Delmål

  • Økt kunnskap om kultur- og språkbakgrunn, hvordan møte barn med traumatiske opplevelser, kartlegging, språk etc.
  • Involvere foreldre og bruke dem og elevene som ressurser
  • Utvikle trekantsamarbeidet (kontaktlærer, grunnleggende norsk-lærer, morsmålsassistent)
  • Utvikle idébank med praktiske idéer
  • Etablere nettverk i kommunen (og utenfor)

I 2015 har vi hatt tre veilederbesøk med hele personalet, som har bidratt med tre ulike perspektiver:

1) Helhetlig tilnærming  m/Kristin Leirfall Bremseth og Heidi Holmen
2) Kulturforståelse  m/Ingvild Mestad
3) Trekantsamarbeid og praktisk planleggingsarbeid  m/Kristin Leirfall Bremseth
 
Vegen blir til mens vi går - og vi er på veg!

Skjema