error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Logo Sakshaug

Sakshaug skole sin fane og logo

På nyåret 2017 tok Sakshaug skole i bruk vår nye logo. Logoen er tilrettelagt av Kari Stai, og er basert på skolens fane, som er tegna av Nils Aas.

« Sakshaug skole fekk eiga fane i 1964 etter opptak av lærar Ole Solberg, også denne fana er laga av inderøyningar.

Kunstnaren Nils Aas har teikna fana, faren, Ivar Aas, har laga treverket til fana, og kunstveverska Ingeborg Oxaal har vove fana.

Motivet er sola, sjølve livsgrunnlaget, med strålekrans utetter, og midt i sola er kunnskapstreet – skolen – med ymse forma blad.

Fana er voven dobbelt med motivet i oker på gråkvit botn. Fana vart brukt første gongen den 17. mai 1964.»
 

Fra Inderøyboka, Bind I, del II.

Fane Sakshaug skole.jpg

Skjema