Maurtuva-modellen

Inderøy kommune og den sosiale entreprenøren Maurtuva Vekstgård AS har i 2020 og 2021 samarbeidet om utvikling av et forkurs i helsefag for innvandrere.  Samarbeidet har vært støttet av IMDi. På disse sidene finner du mer informasjon om prosjektet.

Bilde_gården_Maurtuva.jpg

 

Om Maurtuva Vekstgård AS

Maurtuva Vekstgård er en sosial entreprenør i Inderøy kommune. Bedriften er organisert som et AS der eierne ikke kan ta utbytte fra driften. Maurtuva Vekstgård er derfor en ideell virksomhet - en sosial entreprenør, som også er registrert i Frivillighetsregisteret. 

Maurtuva har en gård som er arena for alle deres aktiviteter. Gården er en stor ressurs for bedriften og benyttes som et alternativ til ordinære klasserom eller aktivitetsrom. Ved å flytte opplæring og aktiviteter ut av ordinære arenaer, blir gården en ekstra ressurs. Gården benyttes som ett av Maurtuvas verktøy, for læring og gode opplevelser.

Maurtuva Vekstgård har erfaring fra arbeid med flyktninger. Bedriften har blant annet samarbeidet med asylmottak om aktivitet til deres beboere.

Maurtuva har også kompetanse og lang erfaring fra drift av flere tilbud innen helse/omsorg, spesielt rettet mot personer med demens og deres pårørende. Inderøy kommune har hatt et svært godt samarbeid med Maurtuva om dagtilbud til personer med demens og avlastningstilbud til pårørende. Samarbeidet mellom kommunen og Maurtuva har utviklet seg over flere år og gitt kommunen positive erfaringer når det gjelder samarbeid med en sosial entreprenør.

 

Bakgrunn for samarbeidet 

Sammen med Maurtuva Vekstgård AS har vi jobbet med et forkurs i helsefag for innvandrere.

Bakgrunnen for kurset var tilbakemeldinger fra videregående skoler i regionen med utdanningsprogram i helse og omsorg. De videregående skolene så at mange innvandrere søkte seg inn i helsefaglig utdanning i videregående skole, uten å ha kunnskap om yrket. De opplevde også at mange søkere slet med å komme seg gjennom videregående skole. Mange hadde svake ferdigheter i norsk og var faglig svake, selv etter å ha fullført VG1 og VG2.

Faglærerne i videregående skole mente at et forkurs i helsefag kunne gi deltakere bedre kunnskap til å ta riktig yrkesvalg. Forkurset kunne også forberede de som ønsket å gå videregående skole helsefag, slik at de hadde bedre sjanse til å lykkes i utdanningen.

Maurtuva var svært interessert i å utvikle kurs for innvandrere, sammen med Inderøy kommune. Sammen utviklet vi en søknad til IMDi i 2020, for utvikling og utprøving av et forkurs i helsefag for innvandrere.

Kurset er utviklet i prosjektperioden. Dessverre ble prosjektet hardt rammet av smittevern-restriksjonene i forbindelse med covid19. Selve utprøvingen av kurset med en gruppe deltakere ble utsatt flere ganger. Utfordringene rundt covid19-situasjonen kombinert med redusert kapasitet hos den sosiale entreprenøren, førte til at Maurtuva Vekstgård ikke hadde mulighet til å prøve ut kurset på en gruppe deltakere i 2021. Samarbeidet er nå avsluttet, men kursmateriell for forkurset i helsefag og erfaringer fra samarbeidet med den sosiale entreprenøren finner du mer informasjon om på prosjektets nettsider.

 

Organisering av kurset

Kursperioden er 16 uker. Kurset består av 2 dager teori/yrkesnorsk og 3 dager praksis pr uke.

Kursarrangør i prosjektet var Maurtuva Vekstgård. Kurset var planlagt gjennomført med samlinger hver uke på gården til Maurtuva Vekstgård.

Gården som arena og Maurtuvas aktivitstilbud til personer med demens ville være en ressurs i gjennomføringen av et slikt forkurs i helsefag.

 

Deltakerne er innvandrere fra Innherreds-kommunene. Deltakere fra Steinkjer, Verdal og Levanger vil ha en reisetid på mellom 20-30 minutter med tog tur/retur.

Tidsrammen for kursdagene er tilpasset togrutene. Kursarrangør har egen minibuss som henter/bringer kursdeltakerne mellom stasjonen og kurslokalene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skjema