error_outline
24. september kl. 08:13

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Samarbeidsutvalg ved Utøy skole og barnehage

Samarbeidsutvalget består av følgende medlemmer:

Leder :

Sekretær: Åse Marie Hagen, enhetsleder

Foreldrerepresentanter fra Utøy barnehage:  Ole Johan Jørstad og Tonje Hellem Åsenhus

Ansatterepresentanter fra barnehagen: Siv-Janne Hjulstad og Hanne Hemnes.

Foreldrerepresentanter fra Utøy skole: 

Ansatterepresentanter fra Utøy skole: Stian Røtvold og Frøydis Hustad

Representanter fra elevene: 

Skjema