error_outline
23. februar kl. 10:55

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

SAU

Les om barnehagens samarbeidsutvalg SAU.

Samarbeidsutvalget ved Sakshaug Barnehage


I lov om barnehager, kapittel II, § 4 står det følgende:
"Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene."
Dette utvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er representert. Barnehagens eier (kommunen ved daglig leder eller annen repr.) kan delta etter eget ønske, men ikke flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene, og er ifølge forskriftene til barnehageloven et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for partene som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold. Oppgavene innebærer følgende;
  • Utvalget skal være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag.

  • Fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

  • Fastsette/godkjenne årsplan for den pedagogiske virksomheten.

  • Barnehagens eier har etter barnehagelovens bestemmelser, plikt til å forelegge viktige saker for samarbeidsutvalget; bl.a. forslag til budsjett, driftsendringer og utnyttelse av ute- og innearealer, opptak o.s.v.

  • Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eieren, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

  • Utvalget sørger for ulike arrangementer som for eksempel foreldremøte, 17. maifeiring, nissefest og lignende.

  • Møtene i Samarbeidsutvalget: 2-3 møter om høsten og 2-3 møter på våren.

Innkalling til møtene skjer pr. mail.


For 2019/2020 består SAU ved Sakshaug barnehage av følgende medlemmer:

 

Fra foreldrene:

* Monika Meistad

Vararepr : Frida Ekström

* Allan Lønvik

Vararepr : Julia Sivertsen

 

Fra personalet:

* Mette Falmår

Vararepr: Tove Nervik

* Laila Welve Næss

Vararepr: Ingrid Kvåle

Styrer: Anne Brit Jegtvolden         

Skjema