error_outline
29. november kl. 10:53

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Lars Arild Myhr

Samling i AKSET for ansatte i skolen torsdag 28.02.19

Torsdag 28. februar var det samling for alle rektorene i grunnskolen i Inderøy sammen med sine utviklingsgrupper. Foredragsholder var høgskolelektor i pedagogikk Lars Arild Myhr ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning ved Høgskolen i Innlandet.

I forkant av samlingen, onsdag 27. februar, deltok rektorene på en fagdag på Røstad, Nord universitet, med samme foredragsholder og tema Fra skolens datagrunnlag til forbedret praksis.

Det ble en interessant gjennomgang av hvilke datamateriale skolene har og hvilke strategier man må ha i forbedringsarbeid.

 

Torsdagens samling i AKSET, ble på mange måter en forlengelse av fagdagen på Røstad.

Overskriften på forelesningen var Bruk av elevdata i profesjonelle læringsfellesskap.

Myhr hadde fokus på:

  • Formål med bruk av skolens datagrunnlag
  • Forståelse av og bruk av skolens datagrunnlag
  • Anvendelse av skolens datagrunnlag i lærernes profesjonelle læringsfellesskap

Arbeidsmåter vekslet gjennom dagen mellom forelesning, refleksjonsoppgaver og øvelser i grupper.

Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært positive. En interessant og meget nyttig dag med tanke på forbedrings- og utviklingsarbeid på skolene.

 

Samling_jobbing i grupper.png

 

Samling for ansatt i skolen.jpg

Skjema