error_outline
26. januar kl. 16:46

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Muustrøparken

Markering av arbeid mot mobbing

Samling i Muustrøparken 09.09.16

Manifest mot mobbing

Dato: 9.september kl. 12.30-13.30

Vi inviterer elever, ansatte i skolen, ansatte fra helseområdet, styrere fra barnehagene, foreldrerepresentanter, politikere, tillitsvalgte og andre samarbeidspartnere til markering i Muustrøparken fredag 9.september.

 

Historikk

Inderøy kommune har over år hatt fokus på det psykososiale miljøet for barn og unge. Ledere på alle nivå har tatt, og skal ta, ansvar og ha nulltoleranse for mobbing. I denne sammenhengen snakker vi da om alle ansatte i skole og barnehage. Arbeidet skulle synliggjøres i planer, og det må etableres rutiner for forebygging og håndtering av mobbing.

 

Mye har skjedd siden 2009, men arbeidet mot mobbing må løftes hele tiden dersom Inderøy kommune skal nærme seg målet om nulltoleranse.

Høsten 2014 satte rådmannen ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra skolene, PPT, familiesenteret, idretten, ungdomsrådet, Inderøy kommunale foreldreutvalg (IKFU) og SLT-koordinator. Gruppen har jobbet med følgende tema:

  • Styrking av det psykososiale arbeidet på skolene

  • Arbeid mot mobbing i skoler og på fritidsarenaer

  • Utarbeidelse av en handlingsplan for arbeid mot mobbing

Dette er et arbeid man aldri blir ferdig med, og det er fortsatt også viktig å involvere ansatte i barnehagene og foreldre med barn i barnehagene i dette arbeidet.

Forskning/undersøkelser viser at mange barn og unge blir utsatt for mobbing (Ca. 63 000 barn mobbes regelmessig i Norge. Tallene er relativt stabile viser Utdanningsdirektoratets undersøkelser.)

Kommunen etablerte høsten 2015 et beredskapsteam mot mobbing som skal bistå skolene når saker blir «tunge». Målsettingen er at elever og familier som lider under alvorlig mobbing skal få hjelp. Skoleeier har ansvar for å ta tak i mobbesaker der elever mobbes av andre elever og/eller av ansatte i skolen. Det er videre en målsetting å prøve ut ulike måter kommunen kan organisere arbeidet med de vanskeligste mobbesakene på. Man ser at det er viktig å benytte kommunenes samlede kompetanse - på tvers – til beste for elevene.

Teamet har utarbeidet en brosjyre som er å finne på kommunens hjemmeside.

 

Beredskapsteam mot mobbing består av:

  • Siri S. Westerdahl, leder PPT – leder av teamet

  • Heidi F. Andreassen, helsesøster

  • Nina Hermann, kommunepsykolog

  • Heidi Henriksen, rådgiver oppvekst

Markeringen 9.september er en bekreftelse på at vi fortsatt jobber i tråd med Manifest mot mobbing – underskrevet i august 2015.

Rådmannen håper dere prioriterer dette viktige arbeidet, og setter av tid til å delta på vår markering i Muustrøparken.

 

Randi Tessem

Assisterende rådmann

Skjema