A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

SAMTYKKEERKLÆRING ANG. DELTAKELSE I MØTER

Etter barnelovens bestemmelser skal foreldre som deler det juridiske foreldreansvaret for barnet utøve foreldreansvaret i fellesskap. Dette innebærer blant annet at foreldrene skal ta alle større avgjørelser for barnet sammen og at de i fellesskap er verge for barnet.

Nye samboere eller ektefeller har imidlertid ingen formelle rettigheter overfor barnet. Som en følge av dette har de heller ikke rett til informasjon om barnet fra skolen, herunder deltakelse på foresattemøter og kontaktmøter. Dette gjelder selv om vedkommende bor sammen med barnet og er en viktig omsorgsperson.

Det klare utgangspunktet er altså at skolen ikke kan tillate ny samboer eller ektefelle å delta på foresattemøter og kontaktmøter, med mindre det foreligger et gyldig samtykke til dette.

Her kan du laste ned Samtykkeskjema.pdf

 

Skjema