error_outline
09. april kl. 08:21

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Sandvollan skole og barnehage

Bygda Sandvollan forakrer Inderøya til fastlandet fra Korsa til Krogs. Sandvollan skole og barnehage ligger sentralt i bygda og er et naturlig samlingspunkt. I nærmiljøet finner vi sjø, skog og landbruksarealer. Dette gir skolen og barnehagen unike muligheter til å gi barna uteundervisning og flotte naturopplevelser.

Skolen

Barnehagen   

 

 

 

 

 

Sandvollan skole og barnehage
Sandvollan skole og Sandvollan barnehage ble slått sammen til en enhet fra 1. september 2008. Den nye enheten heter nå Sandvollan skole og barnehage. Enheten styres av en enhetsleder, Thomas Herstad, som også er rektor ved skolen. Styreren i barnehagen, Bodil Myhr, er pedagogisk ansvarlig i barnehagen og har ansvaret for den daglige driften her. Enheten skal utvikles videre organisatorisk. Gevinsten for brukerne ved sammenslåingen er at vi vil opprette et tettere samarbeid faglig og metodisk. Her kan skole lære av barnehage og omvendt.
 
Barnehagen
Barnehagen er av nyere dato. Arbeidet med organiseringen etter nybyggingen er en prosess som går hele tiden. En engasjert foreldregruppe og personale med faglig tyngde har vært en suksessfaktor i utviklingsprosessen. Nå fremstår barnehagen som funksjonell, men vi vil fortsatt være ute etter å fylle utområdet med mer spenende innhold. Barnehagen består av 3 avdelinger.

Luna har de minste barna, Gaia har barna som er 3 - 4 år og Helios har de eldste barna.

Barnehagen deltar i nettverksarbeid lokalt, regionalt og internasjonalt. I de ulike nettverkene skjer en faglig utvikling hos personalt og en bevisstgjøring av egen praksis.

SFO
Skolefritidsordningen, SFO, er et frivillig tilbud til elevene i 1. - 4. klasse som trenger omsorg og tilsyn utenom skoletiden. Her skal det legges til rette for leik, fritidsaktiviteter og leksearbeid. Her kan barna utvikle seg med tanke på språk, sosial utvikling og følelsesmessig utvikling.
  
Skolen
Skolen er en 1 - 7 skole med 123 elever og ca. 20 ansatte. Skolens område reguleres av opplæringsloven, gjeldende læreplaner, kommunensplaner for barn og unges oppvekstvilkår og Strategisk plan for sikring av kvalitet i grunnskolen i Inderøy kommune. Virksomheten er tilpasset lokale forhold gjennom en virksomhetsplan. Vi legger vekt på å ha en skole der elevene tilegner seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter , og hvor alle får utvikle sine evner og stimuleres til videre læring. Vil vil ha en skole der alle blir godtatt og hvor vi viser respekt og omtanke for hverandre. Vi vil ha en skole preget av gode opplevelser i et positivt miljø.
 

Skjema