error_outline
12. mai kl. 09:11

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
laringsmiljo

Satsingsområder skoleåret 2015-16

Vi arbeider hele tida for et godt læringsmiljø på Sakshaug skole, og for å være «best i lag»!

Elever, foresatte og ansatte skal gjensidig inspirere og hjelpe hverandre til det beste for hver enkelt elev. Vi på Sakshaug skole arbeider (i tillegg til Best  i lag) ut fra visjonen: Mestring og mangfold – rustet for framtid. Trygghet – kunnskap – glede. Skolen har i skoleåret 2015/16 relasjonsorientert klasseledelse og varierte opplæringsarenar som pedagogiske fokusområder, for læringsutbytte og mestring. Alle ansatte starta skoleåret den 12. august med felles kursdag om "Kreativitet, kunst og kultur i utdanninga" med Anne Bamford. 24. november holder Thomas Nordahl kurs for alle lærere om "Relasjonsledelse, relasjonskompetanse og heim-skolesamarbeid". Sakshaug skole deltar i satsningene Kompetanse for mangfold og Fysisk aktivitet i skolen.

Lese- og skriveopplæringa er skolens hovedsatsningsområde innenfor fag. Gjennom systematisk kartlegging og oppfølging får elevene en god og kunnskapsbasert lese- og skriveopplæring. Skolen har gode erfaringer med sin leseplan, som kontinuerlig utvikles til å bli bedre. Alle lærere skoleres i verktøyet SOL.

 

 

Skjema