error_outline
26. januar kl. 16:46

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
kunst

Satsningsområder 2016-17

Sakshaug skole har 200 elever fordelt på 7 årstrinn. Skolen har 30 ansatte, som sammen med elevene og heimene kontinuerlig arbeider for et godt læringsmiljø. 
Lese- og skriveopplæring er faglig hovedsatsning, og ansatte skoleres i kartleggingsverktøyet SOL. Vi arbeider også med relasjonsledelse, felles standarder, læreplanarbeid og videreføring av kompetanse for mangfold.
 
Sammen med de andre barneskolene i Inderøy, får alle lærerne faglig påfyll i engelsk eller regning. Sammen med psykisk helse er det tema for felles planleggingsdager dette skoleåret.
 
Fra høsten 2016 er skolen en del av AKSET kultur- og skolesamfunn. Sammen med Inderøy ungdomsskole, videregående skole, kulturskole, bibliotek og kulturhus, samarbeider vi om det 13-årige skoleløpet og en helhetlig oppvekst, fundert på læring, kultur og helse. 10 ganger i løpet av skoleåret møtes faggrupper på tvers til tverrfaglige nettverksmøter.

Skjema