error_outline
24. november kl. 15:51

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Leikehus

Satsningsområder 2017-18

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Det skaper vi sammen – barn og voksne, skole og heim.

(Bilde: Leikehus som elevene ønska seg bak skolen, bygd av FAU)

 

Sakshaug skole har 190 elever fordelt på 7 årstrinn. Skolen har 30 ansatte, som sammen med elevene og heimene kontinuerlig arbeider for et godt læringsmiljø. Skolen har en handlingsplan mot mobbing, men arbeider i høst ut en mer overordna sosial plan hvor handlingsplanen får en mer helhetlig innramming med større fokus på forebygging. Vi viderefører satsing på relasjonsorientert klasseledelse og dialog som verktøy.
 
Skolen fortsetter med lese- og skriveopplæring som sin faglige hovedsatsing. Skoleåret 2017-18 samarbeider vi med de andre skolene om implementering av en felles leseplan for Inderøy kommune. Vi arbeider også videre med helhetlig tenkning rundt elever med ulike morsmål, som var målsetninga i prosjektet Kompetanse for mangfold 2015-16. Våren 2017 starta vi et systematisk arbeid med læreplananalyse og lokale læreplaner - med utgangspunkt i elevens læringsubytte. Lærernes læring i profesjonsfellesskap er også en viktig målsetting i dette arbeidet, som fortsetter dette skoleåret.
 
Skolen en del av AKSET kultur- og skolesamfunn. Sammen med Inderøy ungdomsskole, videregående skole, kulturskole, bibliotek og kulturhus, samarbeider vi om det 13-årige skoleløpet og en helhetlig oppvekst, fundert på læring, kultur og helse. Særlig fokus i år har utprøving av estetiske læringsmetoder i andre fag. I prosjektet Trygge klasserom kobles kunstfag og matematikk gjennom konkrete samarbeid mellom kunstnerlærer og matematikklærer.

Skjema