error_outline
19. januar kl. 13:31

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
SFO

Nye vedtekter SFO

Vedtektene i SFO var til behandling i kommunestyret. De nye vedtektene er gjeldende fra 1.august 2015. Merk endret åpningstid 07.30 - 16.00. Utover denne kjernetiden kan det avtales lengre oppholdstid, da i samarbeid med barnehagen.

De nye vedtektene. PDF document ODT document

SFO

Informasjon om SFO

Her følger aktuell informasjon om SFO.

SFO

INFO OM SFO

SFO ved Lyngstad skole administreres av rektor Ann Kristin Gamlemshaug

Søknadsfrist, SFO

1. juni er fristen for å søke om plass i SFO med oppstart i august. Datoen er satt for at vi skal kunne planlegge bemanning og rombruk.

For opptak senere i året, er søknadsfristen den 1. i hver måned med oppstart den 15. Hvis opptaket ikke medfører endringer i bemanning, vil oppstart kunne skje raskere.

Søknadsskjema, SFO

Søknad om SFO-plass skal skje via nettet. Gå inn på siden for å finne lenken til skjemaet. Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å få gjort dette.

Felles praktisering av regler for SFO

Det hersker en del uklarheter omkring praktisering av reglene for SFO. Det gjelder bl a de barn som har lav sats, deres muligheter til oppsamling av tid og ordninger knyttet til foresattes ulike turnuser. Vi håper å få en avklaring etter hvert.