error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
Kommunevåpen for Inderøy

Siste frist for å besvare spørreundersøkelsen

Minner om at siste frist for å besvare spørreundersøkelsen som omhandler skolestruktur er i dag 21. juni.

Vi sender i disse dager ut en spørreundersøkelse som skal besvares digitalt, rettet mot foresatte til barn i barnehage mellom 1 år og 6 år, og foresatte til barn i 1.- 6. klasse.

I utredningsarbeidet som foregår vedrørende ny skolestruktur, er det et klart ønske fra politikerne om at foresatte skal høres. 

Undersøkelsen omfatter spørsmål av praktisk art (tilhørighet etc.), kvalitetsfaktorer i skolen og synspunkt på utredning av skolestruktur.

Resultatet fra spørreundersøkelsen presenteres for kommunestyret fredag 24. juni.

Vi håper dere vil bruke litt tid og svare på undersøkelsen innen fristen tirsdag 21. juni.

NB! De som ikke har fått mail fra kommunen, må ta kontakt med rådhuset.

Skjema