Straumen sett fra Øyna Parken.

Siste skoledag

Siste skoledag avsluttes kl. 11.30. Bussene går kl. 11.40.

Skoleåret 2014/2015 starter mandag 18. august kl. 08.15.

God sommer!

Skjema