Skisseprosjektet for Oppvekstsenter Vest behandles i Formannskapet 20. mars

Skisseprosjekt til politisk behandling

Fasade skisseprosjekt

Skisseprosjektet behandles i formannskapet den 20. mars.

 

På grunn av forholdene rundt Koronaviruset ble behandlingen i hovedutvalgene avlyst den 16. mars.

Saksframlegg

Skisseprosjektet

Rom- og funksjonsprogram

Notat om energi- og miljøstrategi

Publisert: 19.03.2020
Tips en venn  Skriv ut