error_outline
14. januar kl. 16:39

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Skole og hjem

Hva er hjem-skole-samarbeid?
Det er ulike måter å definere "samarbeid" på og samarbeid kan foregå på ulike nivåer:
•En av partene informerer
•Utveksling av informasjon - begge parter gir informasjon til hverandre
•Dialog - kommunikasjon og reelle drøftinger om forhold av betydning
•Medvirkning og medbestemmelse - felles forpliktende beslutninger

Etter FUGs mening er det et godt hjem-skole-samarbeid når foreldrene har reell medvirkning og medbestemmelse, og hjem og skole sammen tar felles forpliktende beslutninger.

(www.fug.no)

fug = Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Les mer om foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Sakshaug skole
under Råd og utvalg!
 

Skjema