error_outline
22. januar kl. 14:52

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Skoleåret 2014/2015 er det endring i ordning med leksehjelp

Bakgrunn er endring i opplæringsloven § 1A-1 Leksehjelp i grunnskolen.

Intensjonen med endringa er, for Inderøy kommune sitt vedkommende, at leksehjelpen skal gi større nytte for eleven når den legges i all hovedsak til mellomtrinnet.

  • Tilbudet gis til elever i 4. – 7.klasse.
  • Bestemmelsen gjelder alle barneskolene i kommunen.
  • Det legges opp til lokal organisering. Det vil si at det bestemmes på hver enkelt skole hvordan tilbudet gis.
  • Det gis ikke skoleskyss i forbindelse med leksehjelptilbudet.

Du finner informasjon fra UDIR her Lekshjelp i grunnskolen

Skjema