error_outline
20. januar kl. 14:58

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har som overordnet mål:
Å arbeide for å fremme elevens totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte.
Tjenesten er en videreoppfølging fra helsestasjonen.
 
Helsesykepleier er ukentlig tilstede på Inderøy ungdomsskole og videregående skole.
På barneskolene har helsesøster kontortid hver 14. dag.
Timebestilling er ikke nødvendig.
 
Psykolog er tilgjengelig på helsestasjonen -drøfting med foreldre og evt. samarbeidspartnere, veiledning, bistand ved psykiske vansker.
 
Skolelege for grunnskolen: Inderøy helsestasjon annenhver torsdag (partallsuker)
Timer til skolelegen må bestilles: tlf.74600846