Kornåker sett fra Sakshaugvang.

Skoleruta

Skolerutene finner du her:  2022/2023   2023/2024

 

Omfanget av grunnskoleopplæringa skal strekke seg over minst 38 skoleuker og innenfor ei ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret. Det er Fylkeskommunen som gir forskrifter om skole- og feriedager i skoleåret for elevene. Fylkeskommunen organiserer skoleskyssen i tråd med den vedtatte skoleruta for gjeldende år.

 

Skjema