error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Skolestart

20150703_155632[1]

Infofolder Sakshaug skole 2015/16.

LEKSETID

Leksetid for 4.-7. tirsdag og torsdag, se eget skriv.

KULTURKOMPIS

Kulturkompis vil i år bli gitt som en del av opplæringa på 2.-4. trinn. Det er 3. trinn som er først ut i uke 36-40. Se eget infoskriv.

FORELDRESKOLE

Alle skolene i Inderøy gjennomfører foreldreskole for foresatte i 1. klasse. Hovedmålet med samlingene er at foreldregruppa skal bli kjent med hverandre, og at skolen og foresatte avklarer forventninger til hverandre.

SKOLEVEGEN

De som kommer Leiringen og krysser Årfallvegen må være oppmerksomme på at Årfallvegen er asfaltert, men fartsdumpene er ikke på plass. Bilene kan dermed komme i stor fart, så de som sykler og går må se seg godt for før de krysser Årfallvegen!

For dem som kommer fra Kvistadbakken og Vennalia, går gangvegen nå på nedsida av samfunnshuset, forbi den nye ungdomsskolen, og fortsatt over sykkelbanen. De første ukene vil det fortsatt være mye anleggstrafikk, da uteområdet ved ungdomsskolen ikke er ferdig. Vi anbefaler derfor heller å gå eller sykle utenom området for dem som kan det: Fortsett gangvegen fra Kvistadbakken ned til Shell, eller fortsett forbi kulturhuset til rådhuset og kryss Vennavegen der. Det beste er om elevene kommer opp Elvevegen den siste biten, så slipper de kryssende anleggs- og busstrafikk oppe ved skolen.

Bussene kjører som i fjor. Elevene følges til bussene i starten.

Se nærmere beskrivelse fra Skanska om logistikk i området rundt kuturhuset.

 

Tips en venn  Skriv ut