A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Sletting av fravær

Regler for sletting av fravær samt skjema for dette ligger vedlagt. Frist for å søke om å slette fravær fra vitnemålet er for skoleåret 2021/2022 09.06.22

Regler om føring av fravær i grunnskolen 2022.doc

skjema for sletting av fravær.docx

Skjema