Søknad til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD)

2010-11-06

Kommunene i fellesskap søkte 22.mars 2010 om dekning av kostnader samt avklaringer på arbeidsgiveravgift, tilskuddsordninger i landbruket og eiendomsskatt. Det ble positive tilbakemeldinger både fra KRD og LMD.

Søknad om sammenslåing

2010-11-03

Kommunestyrene i Mosvik og Inderøy vedtok i møte 14.juni 2010, søknaden om sammenslåing av kommunene fra 1.januar 2012.