A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Søknadsskjema

Barnehage og skole

Søknadsskjema barnehage

Søknadsskjema SFO

Innmelding skole

 

Byggesaksblanketter

Byggesaksblanketter

 

Eiendomsskatt

Klage eiendomsskatt

 

Gravemelding og varslingsplan veg

Gravemelding PDF document ODT document

Varslingsplan veg

 

Jobbsøknad

Opplysninger om ledige stillinger finner du her: www.inderoy.kommune.no/ledige-stillinger

Jobbsøknadsskjema for ledige stillinger

Jobbsøknadsskjema for ledige lærerstillinger

 

Kultur og fritid

Søknadskjema kulturskolen

Kulturmidler - Prosjekttilskudd

Kulturmidler -  Driftstilskudd

Kulturmidler - Tilskudd til arrangement

Kulturmidler - Anleggsmidler PDF document ODT document

 

Motorferdsel

Motorferdsel i utmark og vassdrag

 

Næringsfond

Mer informasjon om Næringsfond her

Kommunalt næringsfond

Inn-Trøndelag regionalt fond

 

Omsorgstjenester

SKJEMA:

Helse- og omsorgstjenester:

Skjema om helse- og omsorgstjenester PDF document ODT document (side 5 og 6 beholdes av søker)

Søknad om leie av kommunal bolig

 

TT-ordningen:

Skjema Transporttjenesten for funksjonshemmede i Nord Trøndelag  OBS!  (Skjema om legeerklæring, se under, MÅ også følge med søknaden)

Skjema Legeerklæring  (må følge med søknad om TT-kort.)

 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede:

Skjema Orientering til deg som søker om Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Skjema Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Skjema Legeerklæring- vedlegg til søknad om parkeringstillatelse

(alle tre skjema må være med i en søknad)

 

Oppmåling

Søknad om deling/justering av grunneiendom

Erklæring om arealoverføring

Erklæring om konsensjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.

Krav om sammenslåing

Tinglysning

 

Seksjonering

Søknad om seksjonering

Søknad om reseksjonering

 

Salgs- og skjenkebevilling

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (søknad/melding må også sendes til Politiet, skjema finner du her)

Skjenkebevilling

Salgsbevilling for alkohol

Omsetningsoppgave for alkohol

 

Vann og avløp

Søknad for tilkobling vann og avløp

Melding om montering av vannmåler

 

 

 

Skjema