error_outline
25. oktober kl. 10:10

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Inderøyskolen satser på SOL

 

SOL - Systematisk Observasjon i Lesing

Å lære barn å lese er en av skolens viktigste oppgaver, og skolene i Inderøy tar mål av seg til å gjøre en enda bedre jobb på dette området, slik at våre elever blir bedre lesere.

Lesing er en av de fem grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet. Gode leseferdigheter er avgjørende for å kunne tilegne seg annen kunnskap og finne inspirasjon i læring.

SOL er felles satsing for alle grunnskolene i Inderøy. SOL gir en oversikt over hvor elevene befinner seg i sin leseutvikling, og gir læreren en bedre forutsetning for å drive god og tilpasset leseopplæring.

Alle lærerne ved alle skolene i kommunen vil få økt sin kompetanse om lesing og settes i bedre stand til å støtte og veilede sine egne elever i deres leseutvikling.

I SOL er leseopplæringen på mellomtrinnet og ungdomstrinnet like viktig som den første leseopplæringen. Leseopplæringen skal fortsette også etter at eleven har «lært seg å lese», da de skal «lese for å lære».

Du finner mer informasjon her - www.sol-lesing.no

Skjema