error_outline
25. januar kl. 15:27

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
pagelogo
 
vann

Spyling av vannledningsnettet

Spyling av vannledningsnettet på strekningen Sakshaug skole - Leiringen - Inderøyheimen - Einhaugen. (Stramuen sentrum)
Spylingen vil foregå fra fredag kl. 23.00 til lørdag kl. 03.00. (20. november - 21. november)

Spylingen kan føre til at vannet blir oppslammet/grumsete. Abonnentene må regne med at vanntilførselen i nevnte tidsrom vil bli sterkt varierende og kan til tider forsvinne helt.

Det gjøres oppmerksom på at silene i tappekranene bør renses etter spylingen.

Kommunalteknikk, tlf. 97020005

Skjema