error_outline
18. januar kl. 18:57

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Stedsutvikling Mosvik sentrum

Mosvik sentrum.jpg

Mål om å utvikle Mosvik sentrum og bidra til næringsutvikling, bostedsutvikling og økt tilflytting. Gjennom Inderøy 2020 har kommunen tatt en koordinerende rolle i det videre arbeidet.

Status:

  • Oppnådd befolkningsøkning siste to år, flere leiligheter, oppgradering av vei og etablering av skole og treningssenter.
  • I 2015 er det satt av 780.000 i investeringsmidler til stedsutvikling Mosvik sentrum, hvor man i hovedsak skal se på framtidig bruk av kommunebygget.

Veien videre:

Delprosjektet avvikles ved utgangen av 2015. Prosjektleder for Inderøy 2020 foreslår i rapporten at kommunen bør etablere et prosjekt som kan bidra til utvikling av alle sentra i Inderøy, herunder Mosvik og Sandvollan.

Skjema