error_outline
23. januar kl. 14:26

Koronavirus - informasjon og vaksinering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 

Stedsutvikling Sandvollan

Skjelvågen 002.jpg

Delprosjekt hvor prosjektet “Ny giv i lokalsamfunnet” ligger i bunn for utviklingsarbeidet.

Status:

  • Kunstgressbane ferdigstilt i 2014, fine turstier er tilrettelagt. Coop-butikken øker omsetningen og står ikke i fare for nedlegging.
  • Det er startet en prosess med renovering av samfunnshuset og idrettslaget ønsker en mer egnet gymsal, herunder opprusting av eksisterende rom el. ny bygningsmasse.

Veien videre:

Delprosjektet avvikles fra 2016. Kommunen bør vurdere å etablere et prosjekt som kan bidra til utvikling av alle sentra i kommunen. Ansvaret for eventuell renovering av samfunnshuset må legges til enhet kommunalteknikk.

Skjema