Logo 2015

Stor oppslutning om Inderøytur 2017

Inderøytur ble arrangert for 12. gang sommeren 2017.

I år var det 1056 registrerte deltakere på Inderøytur.

532 deltakere var på 15 poster eller mer (10 poster for barna), av disse var 143 barn under 15 år.

56 deltakere var på alle postene, og totalt ble det registrert over 37000 postbesøk.

 

Året trimmer ble Karin Berge, som hadde 21000 poeng og 852 postbesøk.

Årets lag ble Team Thorsen, som hadde 49835 poeng og 2262 postbesøk.

 

Det er gledelig å se at så mange benytter seg av tilbudet!

Barn som har gått 10 turer eller mer, og som ikke har hentet sin premie, kan hente denne i Servicetorget på rådhuset innen utgangen av november.

 

Trykk her for å se turene.

Skjema