error_outline
29. november kl. 14:22

Koronavirus - informasjon og oppdatering

Les mer clear
A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
08112017 bilde 1

STORFORELDREMØTE PÅ UNGDOMSSKOLEN 8/11-17

Onsdag 8. november kl. 18.00-20.30 inviterte Inderøy ungdomsskole foresatte til alle elever ved skolen, samt alle ansatte vedskolen, til et storforeldremøte i AKSET med temaet:

Sammen om et positivt skolemiljø ved Inderøy ungdomsskole.

 

​Vi stilte oss følgende spørsmål:

Har vi et godt skolemiljø i dag? Trives elevene? Hva mener dere foreldre? Hva mener ansatte? Hva mener elevene?

 

 

 

Kvelden ble gjennomført på følgende måte:

·       Ny § 9A i Opplæringsloven – Hva betyr det for oss?

·       Presentasjon av funn fra elevundersøkelsen og fra ungdataundersøkelsen – Hva sier ungdommen selv om miljøet?

·       Presentasjon av viktige momenter/kjennetegn ved et godt læringsmiljø ved PPT og helsesøster

 

Etter presentasjonene var det tid for gruppearbeid, hvor ansatte og foresatte bidro sammen ved å jobbe med to-tre problemstillinger knyttet til vårt eget læringsmiljø. FAU-representantene var bordsjefer under gruppearbeidene, og ledet arbeidet med de ulike problemstillingene. Målet med gruppearbeidene var at de skulle munne ut i konkrete råd i forhold til det videre arbeidet med læringsmiljøet.Gruppearbeidene ble ble lagt frem i plenum før kvelden ble avsluttet av elevrådsleder, Marie Staberg, som fortalte om hva elevene opplever som bra ved miljøet på skolen og hva de ønsker skal bli bedre.

 

​Vi takker for godt oppmøte samt gode innspill til skolens videre arbeid med skolemiljøet!

 

 

Skjema